Algemene voorwaarden/disclaimer

Het is niet toegestaan om (gedeelten van) teksten van deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande:

De Journey is een aanvulling op alle mogelijke therapieën en/of geneeswijzen, regulier of alternatief. De Journey vervangt geen van de bovengenoemde geneeswijzen. Het advies is om bij klachten/ziekten altijd eerst een arts te raadplegen.

Ruimte voor je hart is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of cliënt mocht lijden tengevolge van het niet of later doorgaan van een Journey.

Bij een niet nagekomen afspraak of te late afmelding is de opdrachtgever/cliënt het volledige bedrag van een Journey verschuldigd.

De kosten voor een Journey die door een werkgever wordt vergoed, is exclusief BTW (losse Journey’s).

Ruimte voor je hart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen of van mondelinge aanwijzingen voor, tijdens of na een Journey of als de cliënt besluit om bewust geen gebruik te maken van reguliere behandelmethoden.
Ook aanvaardt Ruimte voor je hart geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van informatie van deze website.