Wat is de Journey voor mij?
De Journey is een methode om contact te maken met je essentie, met wie je echt bent. En dan vind je dat je al heel bent en vrij.
En vanuit die heelheid en vrijheid kun je je emotionele en fysieke blokkades opruimen, die ervoor zorgen dat je je niet heel en vrij voelt. Je kunt dan uiteindelijk de mensen vergeven die jou iets aangedaan hebben en ook jezelf. En daardoor vindt er heling plaats in jou.
Het is een proces dat je steeds kunt blijven doen en met elke Journey die je doet, zul je je vrijer en ruimer voelen. En er is geen einde aan hoe vrij jij je kunt voelen!

Een Journey is een zachte manier om jezelf vrijer te maken. In een Journey maak je contact met je essentie, met dat wat je werkelijk bent. Je essentie is grenzeloos en openbaart zich telkens anders, bijvoorbeeld als liefde, vrede of warmte. Vanuit je essentie is het mogelijk je te bevrijden van fysieke of emotionele beperkingen in je leven. Vergeving is daarbij de sleutel.
We houden onszelf vaak gevangen in gevoelens. Het kan zijn dat we verdrietig zijn en daar maar niet over heen lijken te komen. Of dat we eenzaam zijn of heel bang. Misschien zijn we boos op mensen die ons iets aangedaan hebben of koesteren we zelfs wrok. Soms zitten onder die boosheid of wrok nog andere gevoelens verstopt, die we nooit hebben geuit, omdat we dat toen niet konden. We zijn bijvoorbeeld boos op iemand die ons verlaten heeft, maar daaronder zit het verdriet van het verlaten zijn. Het is vaak moeilijker dit verdriet in onszelf te voelen, dan boos te zijn op iemand anders. Soms hebben we onze gevoelens heel ver weggedrukt en lijken we niets meer te voelen. In een Journey nodigen we de gevoelens uit er te zijn. Daardoor zullen ze veranderen.

Innerlijke wijsheid

In een Journey word je geleid door je eigen innerlijke wijsheid. Die laat je contact maken met gevoelens die je ergens in je lichaam hebt opgeslagen. Je lichaam is een belangrijke bron van informatie in een Journey. Dit kunnen gevoelens zijn die je kent en die zich regelmatig laten zien. Het kunnen ook gevoelens zijn die je hebt weggestopt, omdat ze ooit te overweldigend waren. Vervolgens maak je contact met je essentie. Daarna is het gemakkelijker om je uit te spreken tegen de persoon met wie er een issue is.

Vergeving

Als je alles hebt uitgesproken, ontstaat er ruimte in jezelf. En die ruimte wordt als vanzelf gevuld met vergeving. De vergeving zorgt ervoor dat je het issue kunt loslaten. In je lichaam heeft dat gezond makende reacties tot gevolg. Je heelt jezelf emotioneel en ook fysiek kan er genezing optreden als je jezelf deze mogelijkheid tot loslaten geeft. Receptoren in de cellen gaan weer open, waar deze eerder door het issue gesloten waren, omdat je je niet had geuit. Daardoor gaan de cellen weer communiceren met de rest van je lichaam en kan het zelfhelend vermogen van je lichaam zijn werk weer doen.

Veilig proces

Omdat je in een Journey geleid wordt door je hogere zelf, je innerlijke wijsheid, is het een veilig proces. Jouw innerlijke wijsheid weet wat er geheeld mag worden. Daar kun je volledig op vertrouwen. Het proces doet vervolgens zijn werk.

Na een Journey

Na een Journey voel je je meestal opgelucht en lichter dan daarvoor. Het kan zijn dat de inzichten die je gekregen hebt je leven veranderen. Zo krachtig kan de helende werking zijn. Als je je essentie, de bron, ervaren hebt en oude pijn hebt opgeruimd, kom je anders in het leven te staan. Je ervaart dat je heel en vrij bent en je voelt je eigen kracht weer stromen.

Soms zijn voor het oplossen van een issue meerdere Journeys nodig. En je kunt de Journey ook zien als een levenswijze. Je kunt jezelf steeds vrijer maken.