AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Privacyverklaring Ruimte voor je hart
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 27-11-2019

Contactgegevens:

Website: https://ruimtevoorjehart.nl
Ruimte voor je hart
Goudsbloemstraat 8
5644 KE Eindhoven
Telefoonnummer 06 36081370
Kamer van Koophandel nummer 60635959
Miranda Habraken (W.P.C.M Habraken) is de Functionaris Gegevensbescherming van Ruimte voor je hart.
Je kunt mij bereiken via info@ruimtevoorjehart.nl of telefonisch op +31 6 360 81 370.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ruimte voor je hart verwerkt je persoonsgegevens omdat je een Journey wilt maken en je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens
3. Telefoonnummer
4. E-mail adres
5. Geboortedatum
6. Het onderwerp waaraan je wilt werken tijdens een Journey
7. Informatie om te bepalen welke Journey je gaat maken
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Ruimte voor je hart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Om je te kunnen bellen of e-mailen en/of een afspraak met je te maken.
● Om je vragen te beantwoorden.
● Voor een intake.
● Om een Journey te kunnen maken.
● Om na de reis te informeren hoe het met je gaat.
● Het maken van een factuur.
● Ruimte voor je hart verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om een Journey te kunnen begeleiden. Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als Journey Practitioner een papieren dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw Journey. Om de gegevens van een kind t/m 16 jaar te kunnen verwerken is altijd de toestemming van de ouders of wettelijke voogd noodzakelijk.
Ik ga zeer zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens.
Wanneer je e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar op een externe harde schijf. Soms vraag ik naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Het plaatsen van jouw ervaring met de Journey op ruimtevoorjehart.nl gebeurt alleen als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Er zijn ook derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel van je gegevens. Dat is alleen het geval als de wet mij daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn werk voor mijn praktijk goed uit te kunnen voeren. De derde partijen zijn:
1. De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren.
2. Mijn boekhoudsysteem voor de administratie (zeer beperkt)
Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten.

Bewaartermijn:

Ruimte voor je hart bewaart je cliëntendossier 10 jaar en daarna wordt het vernietigd.
Als ondernemer ben ik ook wettelijk verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met de adresgegevens 7 jaar te bewaren (Belastingdienst).

Privacybeleid andere websites/social media:

Op ruimtevoorjehart.nl zijn logo’s/buttons opgenomen die verwijzen naar andere websites/social media. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie hoe zij met privacy omgaan verwijs ik je naar de betreffende websites/social media.

Cookies:

Ruimtevoorjehart.nl gebruikt functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website in de browser van je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website.
Ruimtevoorjehart.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De analytische cookies (Google Analytics) worden gebruikt om inzicht te krijgen welke pagina’s het meeste worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links er worden aangeklikt.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je dossier met je persoonlijke gegevens in te zien (recht op inzage), te corrigeren (recht op rectificatie) of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ruimte voor je hart en heb je het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ruimtevoorjehart.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ruimte voor je hart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Ruimte voor je hart neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als Journey Practitioner heb ik als enige toegang tot je dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ruimte voor je hart heeft beveiligingssoftware, wachtwoorden voor de computer, tablet en mobiele telefoon en een SSL certificaat zodat de website ruimtevoorjehart.nl een beveiligde https://verbinding heeft. Een SSL verbinding kun je herkennen aan het slotje.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ruimtevoorjehart.nl.

Vragen:

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@ruimtevoorjehart.nl.

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van deze website.
Eventuele veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.